Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o.

SportCentrum Holešov
Tepelné hospodářství Holešov

Návštěvní řád sauny, bazénů a SPA

Návštěvní řád
plaveckého, dětského, ochlazovacího bazénu, whirpool - SPA a sauny

Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků plaveckého, dětského, ochlazovacího bazénu, whirlpool a sauny ve Sportcentru Holešov a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

V prostorách Sportcentra Holešov je každý návštěvník povinen se chovat tak, aby svým chováním nerušil ani neomezoval ostatní návštěvníky a neohrozil bezpečnost a zdraví své, ani ostatních návštěvníků. Celý prostor Sportcentra Holešov je neustále obsluhou kontrolován a monitorován kamerovým systémem se záznamem.

 

Zakázané činnosti ve Sportcentru Holešov

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Rušit a omezovat ostatních návštěvníky.
 3. Volat o pomoc bezdůvodně.
 4. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod..
 5. Jíst, pít a kouřit v celém prostoru Sportcentra Holešov – mimo vyhrazená místa.
 6. Konzumace potravin. Je povolena jen v místě k tomu účelu určeném
 7. Vstupovat do bazénů, sauny a odpočívárny se žvýkačkou.
 8. Vnášet do prostorů sauny a bazénů, včetně whirlpool skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 9. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 10. Neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 11. Z hygienických důvodů vody je zakázán vstup do bazénů a whirlpoolu bez předchozího řádného osprchování
 12. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno skákat do bazénů (mimo vyhrazených míst) či whirlpool.
 13. Používat jakékoliv holící přístroje.

V Holešově, dne 24. 5. 2022