Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o.

SportCentrum Holešov
Tepelné hospodářství Holešov

10. 5. 2021 otevíráme solárium

Dne 10. 5. 2021 otevíráme Solárium. Ostatní služby nadále zůstávají pro veřejnost uzavřeny.

 

Provoz solária bude od pondělí do pátku, vždy od 10-ti do 18-ti hodin.

 

Vzhledem k probíhající pandemii žádáme zákazníky a zákaznice o dodržování předepsaných pravidel. Zvláště pak nošení ochrany úst a nosu, dále pak odstupů mezi zákazníky a v neposlední řadě dodržování povinnosti prokázat se negativním testem, případně platným dokladem o očkování

 

Zavádíme možnost rezervace konkrétního termínu pro jednotlivá solátia - solárium Ergoline 450 classicje na ležení a Vega Nature je na stání. Rezervovat se můžete zde: www.sportrelax.cz/rezervace

 

Citace z nařízení vlády ze dne 3. 5. 2021:

13. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/12 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb tak, že:

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi, 7

b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,

c) se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže,

d) zákazník při vstupu do provozovny:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i)  až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,

e) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka
(jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

Zde najdete kompletní informace: - mzcr.cz